Praktisk info

Brug af mediemateriale: Fotos, filmoptagelser, interviews og lignende mediemateriale, hvori deltagere optræder i forbindelse med løbet, kan efterfølgende frit benyttes af arrangørerne, herunder også til markedsføringsformål med mindre du har frabedt det til en af arrangørerne.

Generelt: Færdselsloven skal overholdes. Affald hører ikke til i naturen, kast derfor skrald og papir i en affaldspose. Alle rydder op efter sig selv inden de forlader stedet.

Deltagerantal: Tilpasses efter gældende Covid-19 restriktioner. Ændres forsamlingsforbuddet op til løbsdagen, tilretter vi det.  Skulle vi have for mange deltagere, er det efter først til mølle prncippet. Vi anbefaler du overholder retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen (åbner nyt vindue) retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen

Cannonball princippet:

1. Du er selv ansvarlig for din slut tid. ( den skal noteres på startlisten efter løbet).

2. Uret må under ingen omstændigheder stoppes undervejs.

3. Urets autopause funktion skal være deaktiveret.

4. Idet Cannonball løbet løbes efter Klub 100 reglementet gennemføres løbet kun, såfremt der er min. 5 løbere til start med intention om at gennemføre, hvorefter løbet tæller officielt til Klub 100 statistikken, hvor min. 3 løbere gennemfører.

Del siden